Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

9657 c20f
Reposted fromteijakool teijakool viahepi hepi
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
1291 00f0 500

Die Mitte der Welt

Reposted fromgruetze gruetze viagket gket
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahepi hepi

July 06 2017

Just don't want to come back... to Poland.
7603 9a7b 500
"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok. A przy tym zaczyna się w różnych środowiskach pedagogicznych mówić, że dzieci mają wielką potrzebę granic. To po prostu trudne do uwierzenia, bo życie dzieci nigdy nie było bardziej ograniczone niż teraz."
Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 27 2017

Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
3296 ae9d 500
Reposted fromkwiatosz kwiatosz viagket gket

March 26 2017

2493 dcf8 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSzczurek Szczurek

June 26 2015

niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaxrudablondynka xrudablondynka
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie.
— Wiki Charuk / Niecodzienna codzienność
Uwaga! - im ładniej kto gada, tym groźniejszy. Nie słuchaj, co gada, patrz jak się zachowuje, to uczynki świadczą o człowieku, nie słowa. Słowa często kłamią. Ja tego kiedyś nie wiedziałam.
— Musierowicz, znów.
Reposted fromcammycat cammycat viaxrudablondynka xrudablondynka
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxrudablondynka xrudablondynka
3185 55b3 500
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
3312 6bc8
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
9809 ba18 500
Reposted byaras1024 aras1024

June 10 2015

Reposted fromgreensky greensky viaPawelS PawelS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl