Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
3296 ae9d 500
Reposted fromkwiatosz kwiatosz viagket gket

March 26 2017

2493 dcf8 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSzczurek Szczurek

June 26 2015

niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaxrudablondynka xrudablondynka
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie.
— Wiki Charuk / Niecodzienna codzienność
Uwaga! - im ładniej kto gada, tym groźniejszy. Nie słuchaj, co gada, patrz jak się zachowuje, to uczynki świadczą o człowieku, nie słowa. Słowa często kłamią. Ja tego kiedyś nie wiedziałam.
— Musierowicz, znów.
Reposted fromcammycat cammycat viaxrudablondynka xrudablondynka
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxrudablondynka xrudablondynka
3185 55b3 500
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
3312 6bc8
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
9809 ba18 500
Reposted byaras1024 aras1024

June 10 2015

Reposted fromgreensky greensky viaPawelS PawelS
Reposted fromoll oll
Reposted frompl pl viaPawelS PawelS
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viaPawelS PawelS

June 06 2015

9989 3d28 500

May 21 2015

W życiu nie liczy się czy On ma fajną klatę, jędrne pośladki, umięśnione ciało czy twarz modela. Nie. Nie mówię, że to nie ma żadnego znaczenia. Bo wiadomo. Jak mnie minie na drodze laluś w rurkach i przystojny facet w garniturze, to oczywiste na kogo zwrócę uwagę. Ale tutaj chodzi o coś więcej. O to co On ma w sobie. Jaki ma charakter i jakie są Jego priorytety oraz wartości. Co ceni sobie w życiu i jakie ma cele. Liczy się to, jakim On jest człowiekiem. Jaki jest dla mnie. Jak się przy Nim czuję. Bo za 50lat siedząc w bujanym fotelu chciałabym mieć przy sobie osobę, do której wciąż będę żywiła tak samo gorące uczucie jak na początku. A nie osobę, której "kaloryfer" zamienił się na spory "bojlerek", a ja zastanawiam się, co ja w Nim widziałam. Że tak naprawdę nic mnie z Nim nie łączy. Bo poleciałam na pusty ideał. W życiu ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem.
— przemyślenia na szarym papierze
3897 a1c1
Reposted fromiamstrong iamstrong viablaxkseoul blaxkseoul
4959 b888 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl